Contato

Buffet BalaioUai
Rua Guarani, 285
CEP 87010-000
Maringá - PR
Fone: |44| 3227-3260